Præsidiet - Klubledelse 2021/2022

PræsidentHans Erik Christiansen 

Tlf. +45 4019 7193

 

he.christiansen@gmail.com

 

 
VicepræsidentJens Peder Jensen 

Tlf. +45 6177 5247

 

jenspederjensen@hotmail.com

 

 
2. vicepræsidentSvend Erik Simmelsgaard 

Tlf. +45 2945 3346

 

simmelsgaard@nypost.dk

 

 
SkatmesterAnnalis Jensen 

Tlf. +45 2096 6314

 

jensenannalis@gmail.com

 

 
Sekretær                            Birthe Beck Simmelsgaard 

Tlf. +45 2165 0412

 

simmelsgaard@nypost.dk

 

 

 

Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 3 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

2. vicepræsidenten
Er medlem af Programudvalget og varetager ansvaret for efterårsprogrammet efter afgående vicepræsident. Foretager bestilling og afhentning af mad til interne og eksterne klubmøder, dog undtaget de arrangementer der arrangeres af udvalgene.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Varetager klub-, aktivitets- og bevillingsregnskabet.